Szanse rozwoju spółdzielczości wiejskiej jako formy organizowania się rolników w Polsce w odniesieniu do warunków społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 5 (2007) s. 489-507
Beata Adamczyk

 

do góry