Marcusa Vogta próba integracji zasad ekorozwoju z Katolicką Nauką Społeczną

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 11, Numer 2 (2013) s. 47-63
Rafał Czekalski

 

do góry