"Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich : studium źródłoznawcze", Elżbieta Bimler-Mackiewicz, Warszawa 2004 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 45 (2007) s. 157
Marek Słoń , Elżbieta Bimler-Mackiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry