Instygator w oficjalacie okręgowym w Sandomierzu

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 2, Numer 1-2 (1959) s. 331-383
Walenty Wójcik

 

do góry