Organizacja Archidiakonalna w Małopolsce Południowej

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 2, Numer 1-2 (1959) s. 391-423
Bolesław Kumor

 

do góry