Geneza instytucji witryksów w polskim ustawodastwie synodalnym

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 2, Numer 1-2 (1959) s. 425-438
Stefan Sołtyszewski

 

do góry