Święcenia w prawie kanonicznym

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 2, Numer 3-4 (1959) s. 233-299
Władysław Szafrański

 

do góry