Z przygotowań do II-go Watykańskiego Soboru Powszechnego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 2, Numer 3-4 (1959) s. 371-377
Stefan Sołtyszewski

 

do góry