Powstanie i wygaśnięcie kapituły w Klimontowie

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 4, Numer 1-4 (1961) s. 35-77
Walenty Wójcik

 

do góry