Ze studiów nad synodami diecezji wrocławskiej w XIII wieku

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 4, Numer 1-4 (1961) s. 173-210
Jakub Sawicki

 

do góry