Ś.P. Ks. Dr. Bernard Filipiuk

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 6, Numer 1-4 (1963) s. 573-581
Marian Alfons Mychra

 

do góry