Nabycie posiadania i jego utrata : Założenia ogólne

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 11, Numer 3-4 (1968) s. 229-249
Stanisław Kołodziejski

 

do góry