Projekt reformy prawa na temat miejsc i czasów świętych oraz kultu Bożego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 22, Numer 1-2 (1979) s. 131-155
Wojciech Góralski

 

do góry