Kilka uwag o źródłach do dziejów archidiecezji krakowskiej

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 21, Numer 1-2 (1978) s. 5-14
Jakub Sawicki

 

do góry