Wspólnota kościelna determinuje charakter władzy i prawa

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 21, Numer 1-2 (1978) s. 87-98
Marian Żurowski

 

do góry