"Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich", Jerzy Grzywacz, Lublin 1974 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 21, Numer 1-2 (1978) s. 254-258
Marian Stasiak , Jerzy Grzywacz (aut. dzieła rec.)

 

do góry