Lekarze poznańscy, członkowie korespondenci Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 69, Numer 1 (2001) s. 422
Hanna Bojczuk

 

do góry