Bierzmowanie - sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, czy pożegnania z Kościołem?

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 51, Numer 3-4 (2008) s. 209-225
Zbigniew Janczewski

 

do góry