Obowiązki pasterskie biskupa diecezjalnego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 51, Numer 3-4 (2008) s. 119-145
Józef Wroceński

 

do góry