"Klauzule odsyłające w konkordatach z Hiszpanią i z Polską", Bogusław Trzeciak, Lublin 2007 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 51, Numer 3-4 (2008) s. 407-412
Józef Wroceński , Bogusław Trzeciak (aut. dzieła rec.)

 

do góry