"Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym", Piotr Stanisz, Lublin 2007 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 51, Numer 3-4 (2008) s. 426-433
Wojciech Góralski , Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.)

 

do góry