Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w za-sobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie : stan opracowania i perspektywy badawcze

Biuletyn Szadkowski, Tom 11 (2011) s. 53-59
Agnieszka Bartoszewicz

 

do góry