W obronie prawdy powołania misyjnego : uwagi na temat instrukcji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 25 IV 2001 r. o wyjazdach i pobycie za granicą kapłanów z terenów misyjnych

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 45, Numer 3-4 (2002) s. 107-120
Piotr Majer

 

do góry