Teoria prawa kościelnego jako dyscyplina naukowa w ujęciu ks. prof. Remigiusza Sobańskiego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 45, Numer 1-2 (2002) s. 7-20
Wojciech Góralski

 

do góry