"Il processo penale canonico", a cura di Zbigniew Suchecki, Mursia 2000 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 45, Numer 1-2 (2002) s. 299-307
Dariusz Borek , Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry