Czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa?

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 44, Numer 1-2 (2001) s. 13-20
Remigiusz Sobański

 

do góry