"Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i w prawie polskim. Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami prawa wspólnot europejskich", Leszek Mering, Sopot 1999 : [recenzja]

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 44, Numer 1-2 (2001) s. 252-257
Krzysztof Warchałowski , Leszek Mering (aut. dzieła rec.)

 

do góry