Kapituła Katedralna i Rada Kapłańska

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 25, Numer 3-4 (1982) s. 79-99
Jan Dyduch

 

do góry