Ekumenizm i realizacja podstawowych praw ochrzczonych : (sesja czwarta IV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego we Fryburgu)

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 25, Numer 3-4 (1982) s. 293-296
Remigiusz Sobański

 

do góry