Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 57 (2013) s. 185-204
Krzysztof Kołodziejczyk

 

do góry