Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 57 (2013) s. 229-238
Józef Chojnacki

 

do góry