"Собствените имена в България (изследвания, анализ, проблеми)", Лиляна Димитрова-Тодорова, [2011] : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 57 (2013) s. 240-245
Ludwig Selimski , Lil'âna Dimitrova-Todorova (aut. dzieła rec.)

 

do góry