Posiedzenia naukowe w archiwach państwowych w latach 1990 i 1991 : zestawienie referatów ze streszczeniami

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 93 (1994) s. 396-417
Tomasz Tomala, Barbara Kubiczek

 

do góry