Działalność inwentaryzacyjna muzeum diecezjalnego w Płocku

Roczniki Humanistyczne, Tom 47, Numer 4 (1999) s. 179-197
Beata Skrzydlewska

 

do góry