"Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowanie własności w świetle katastru józefińskiego", Alicja Falniowska-Gradowska, Warszawa 1982 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 413-414
Łukasz Kądziela , Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry