"Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa (27 r. p. n. e.-68 r. n. e.)", Andrzej Kunisz, Katowice 1984 : [recenzja]

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 28, Numer 3-4 (109-110) (1984) s. 230-231
Jerzy Wielowiejski , Andrzej Kunisz (aut. dzieła rec.)

 

do góry