Czas jako droga konieczna i powszechna między Bogiem a człowiekiem

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 1 (2013) s. 77-87
Jacek Wojna

 

do góry