"Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wiek", oprac. Feliks Kiryk, Sandomierz 2010 : [recenzja]

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 2 (2011) s. 161-163
Piotr Kardyś , Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.)

 

do góry