"Mała Ojczyzna : Skarżysko-Kamienna, dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne : materiały do edukacji regionalnej", Skarżysko Kamienna 2010 : [recenzja]

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 2 (2011) s. 173-174
Marcin Janakowski

 

do góry