Zagadnienia onomastyczne na VII Międzynarodowy Kongresie Slawistów w Warszawie (21-27 VIII 1973 r.)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 328-331
Kazimierz Rymut

 

do góry