Oczekiwania pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie opieki realizowanej przez pielęgniarkę rodzinną – w świetle badań ogólnopolskich

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 13, Numer 11 (2012) s. 229-246
Anna Abramczyk

 

do góry