Jakość zasobów ludzkich determinantą procesu sukcesji

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 14, Numer 6 (1) (2013) s. 57-71
Marcin Olkiewicz

 

do góry