Kultura organizacyjna i jej wpływ na jakość funkcjonowania firm rodzinnych

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 14, Numer 6 (3) (2013) s. 33-42
Katarzyna Łukasik

 

do góry