Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 14, Numer 6 (3) (2013) s. 61-72
Izabela Kołodziejczyk-Olczak

 

do góry