Condition and prospects of alternative energetics in Ukraine as form of family business

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 14, Numer 6 (3) (2013) s. 263-278
Yevhen Krykavskyy, Zoreslava Lyulchak

 

do góry