Partnership as a determining factor of competitive strategy in supply chain management

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 14, Numer 7 (2013) s. 93-104
Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz

 

do góry