Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich - ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych

Studia Psychologica, Numer 12 (1) (2012) s. 83-100
Monika Mynarska

 

do góry