Ręczna broń palna w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej z lat 1471-1500

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Tom 64 (1999) s. 27-48
Tadeusz Grabarczyk

 

do góry