Zgierz w XII-XVI w.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Tom 2 (1981) s. 77-93
Ryszard Rosin

 

do góry