Zakres władzy książąt wydzielonych i wdów książęcych na Mazowszu

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Tom 2 (1981) s. 113-128
Aleksander Swieżawski

 

do góry